Prezentare servicii conexe

Expertize contabile

Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii. Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila, este activitatea prin care specialistii contabili fac evaluari fundamentate stiintific in domeniul economico-financiar, in vederea stabilirii si respectarii realitatii, legalitatii in activitatea lor. Expertiza contabila extrajudiciara poate fi utilizata si pentru certificarea bilanturilor contabile, a contului de profit si pierderi, a situatiei patrimoniului diferitelor entitati, aceste analize contribuind la prevenirea pagubelor in patrimoniu, pastrandu-se astfel integritatea acestuia, respectand in acelasi timp legalitea.

Evaluari
Evaluarea este activitatea prin care se estimeaza valoarea de piata a unui bun, a unui grup de active sau a totalitatii activelor tangibile si intagibile indiferent daca acestea apartin unei organizatii, unei ramuri economice sau sunt doar active tangibile sau intangibile distincte.
In cadrul acestui serviciu, societatea noastra efectueaza urmatoarele tipuri de evaluari:

·
Evaluari de intreprinderi;
· Evaluari de proprietati imobiliare;
· Evaluari de bunuri mobile.

Resurse umane si salarizare
Departamentul nostru de servicii de personal va asigura :

· Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
·
Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor (ReviSal);
·
Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;
· Intocmirea adeverintelor de salariu;
· Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
· Intocmirea si inregistrarea statelor de plata la Inspectoratul Teritorial de Munca;
·
Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat;
· Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara, casa de asigurari sociale de sanatate, casa de pensii, somaj, ITM;
· Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
·
Inregistrarea tuturor operatiunilor privind modificarile de personal la Inspectoratul Teritorial de Munca; 
· Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
· Consultanta privind salarizarea;

Asistenta pentru inceperea unei afaceri si servicii juridice
· Indeplinirea tuturor procedurilor necesare in vederea inregistrarii societatii comerciale, incepand cu rezervarea denumirii societatii pana la eliberarea certificatului de inregistrare fiscala;
· Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
· Modificarea actului constitutiv al societatii;
· Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
· Majorarea sau reducerea capitalului social;
· Excluderea sau retragerea partilor sociale;
· Cesiunea partilor sociale;
· Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
· Intreruperea temporara a activitatii;
· Fuziunea, divizarea, dizolvarea societatii;

Initiere in legislatia comerciala, contabila si fiscala
Acest serviciu se adreseaza administratorilor societatilor comerciale, atat celor care incep o afacere cat si celor care vor sa-si inbunatateasca cunostintele sau sa le actualizeze.
In cadrul acestui serviciu, administratorii vor fi informati despre:
· Prevederile legii societatilor comerciale;
· Prezentarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat;
· Prezentarea impozitelor si taxelor locale;
· Prezentarea obligatiilor declarative;
· Organizarea si conducerea unei afaceri;
· Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli si a fluxului de trezorerie;
· Prevederi ale Codului Fiscal si ale Codului de procedura fiscala;
Romdas Expert SRL - Copyright 2010 ©
Termeni si conditii
PITESTI str.Exercitiu nr.105
  bloc D23 scara A apart 3
     tel/fax:  0248-252589
   mail: contact@romdas.ro
Oferta noastra de servicii:
Calendar Fiscal 2010
 
 
 
 
 
CONTABILITATE
Persoane Juridice
Persoane Fizice Autorizate
CONSULTANTA
Financiar Contabila
Fiscala
REPREZENTANT FISCAL
ALTE SERVICII
Expertiza Contabila
Evaluari
Resurse Umane si Salarizare
Servicii Juridice
Initiere in Legislatia Comerciala, Contabila si Fiscala